blokart

Cristina, membre de TSC, és una gran professional amb la que he treballat en diverses ocasions ent emes de màrqueting i formació online. Demostra una gran creativitat e integritat professional i sempre aporta aquell plus que enriqueix l’encàrreg que se li encomana. És una persona amb la que s’hi pot confiar al 100%.

Blokart

Tipus d'empresa i encàrrec

Empresa dedicada a la marca personal i corporativa. Pares del mètode iceberg de marca personal. Donen servei a professionals que volen re-orientar les seves carreres i també a les empreses mitjançant la potenciació dels seus directius. www.soymimarca.com

Estudi de viabilitat per a la implantació del Personal Branding Plan online. (www.personalbrandingplan.com)

Fites aconseguides

En la col·laboració amb “Soy mi marca” vem poder:

 • Redissenyar el model de captació i d’atenció als estudiants.
 • Redisseny del producte formatiu en itineraris formatius de curta durada
 • Disseny i implantació de la web del programa formatiu personal branding plan
 • Replantejament del portafoli de productes de SOYMIMARCA.
 • Programació i Implantació de la nova web de la marca reorganitzat-ne els continguts.

És a hores d’ara una iniciativa viva i que encara va trobant fórmules per aprofitar millor les oportunitats que aquest nou sector professional ofereix.

Actualment treballem en la conceptualització del producte acadèmic, producció i mantenirment de l’entorn formatiu on line del Posgrau universitari que ofereixen conjuntament amb la Facultat de Comunicació Blanquerna de la Universitat Ramón Llull:  Posgrado en Personal Branding. Estrategias de comunicación para la gesitón de la marca personal.

Durada: 13 mesos (2013-2014)

Modalitat: Part Time

TSC_1Entendre_groc


Escoltem, observem i establim una conversa per comprendre les necessitats específiques de cada projecte i obtenir un 
diagnòstic global.

TSC_2Proposar_groc


Fixem
conjuntament els objectius i passos a seguir, amb els equips, els recursos i la selecció de proveïdors necessaris, per tal de que allò que cal fer es faci.

TSC_3Actuar_groc


Dirigim l’execució del pla d’acció 
amb el nostre client, transferint “knowhow” i habilitats a l’equip amb el que treballem.

Fem que les coses passin

 • BORSAN
 • UNOON
 • SECOMSA
 • Weight Watchers
 • MARRO CAFÉ
 • MANFATTA
 • EURECAMEDIA
 • EMT
 • EAE
 • E-LOGOS
 • DUPLICAT
 • CONSELL COMARCAL DEL BAIX CAMP
 • TINKLE
 • Generalitat de Catalunya. Dept. Educació
 • IT WORLD
 • KINEMOCIONS
 • KATLU GROUP
 • APARCAM, S.L.M.
 • APRODISCA
 • FRUITES MAS
 • SOYMIMARCA S.L.
 • Blokart Spain S.L.