blokart

Tipus d'empresa i encàrrec

Empresa de propietat del Consell Comarcal del Baix Camp, encarregada de gestionar el tractament dels residuus de la comarca. S'ens va demanar donar suport a la Direcció Tècnica en la supervisió de la proposta al consell per a la posada en marxa de la Planta Mecànico-Biològica de Botarell.

Fites aconseguides

Conducció del pla per a la posada en Marxa de la Planta Mecànico-Biològica que comptava amb:

 • Objectius econòmics i de productivitat a curt i mig termini (2 – 5anys)
 • Pla de Serveis y/o Productes. Definició dels serveis que s’ofereixen i cobertura territorial.
 • Operacions: Descripció del procés de producció.
 • Adequació de la planta i les seves infraestructures segons el procés de producció.
 • Dimensionament Recursos Humans: Organigrama. Cost econòmic. Número de persones, tasques i funcions.
 • Pla Jurídic Fiscal: Permisos, Llicències i documentació oficial
 • Pla econòmic-financer
  • Pla d’inversions inicials
  • Pla de finançament. Recursos propis de l’empresa. Recursos aportats per tercers (subvencions)
  • Pressupost de tresoreria. Sistema de cobro a clients i pagament a proveïdors
  • Previsió del compte de resultats.

Durada: 2 mesos (2010)

Modalitat: Part Time

TSC_1Entendre_groc


Escoltem, observem i establim una conversa per comprendre les necessitats específiques de cada projecte i obtenir un 
diagnòstic global.

TSC_2Proposar_groc


Fixem
conjuntament els objectius i passos a seguir, amb els equips, els recursos i la selecció de proveïdors necessaris, per tal de que allò que cal fer es faci.

TSC_3Actuar_groc


Dirigim l’execució del pla d’acció 
amb el nostre client, transferint “knowhow” i habilitats a l’equip amb el que treballem.

Fem que les coses passin

 • BORSAN
 • UNOON
 • SECOMSA
 • Weight Watchers
 • MARRO CAFÉ
 • MANFATTA
 • EURECAMEDIA
 • EMT
 • EAE
 • E-LOGOS
 • DUPLICAT
 • CONSELL COMARCAL DEL BAIX CAMP
 • TINKLE
 • Generalitat de Catalunya. Dept. Educació
 • IT WORLD
 • KINEMOCIONS
 • KATLU GROUP
 • APARCAM, S.L.M.
 • APRODISCA
 • FRUITES MAS
 • SOYMIMARCA S.L.
 • Blokart Spain S.L.