blokart

Tipus d'empresa i encàrrec

IT WORLD es un congrés anual, un punt de trobada dels emprenedors i les empreses del sector de les tecnologies educatives amb la comunitat educativa, amb l’objectiu de compartir, debatre i discutir les novetats tecnològiques, les experiències educatives i les aplicacions més innovadores. L'ITWorldEdu està organitzat pel CETEI - Fundació Joan XXIII i promogut per la Generalitat de Catalunya, l’Ajuntament de Barcelona i el Clúster EduTech. Encàrrec: Col·laboració en l’estructuració per la seva viabilitat, organització i promoció del congrés (ITWORLD 2008)

Fites aconseguides

En col·laboració amb Ladislau Girona i Unoon vem aconseguir:

 • Producció del Congrés i consolidació d'una metodología organitzativa.
 • Protocols d'actuació per a la captació de patrocinis i participants.
 • Disseny i implantació de la web per al congrés que fos útil com anunci i alhora com a magatzem de les diferents edicions.

Durada: 6 mesos (2008) i 6 mesos (2009)

Modalitat: Per projectes

TSC_1Entendre_groc


Escoltem, observem i establim una conversa per comprendre les necessitats específiques de cada projecte i obtenir un 
diagnòstic global.

TSC_2Proposar_groc


Fixem
conjuntament els objectius i passos a seguir, amb els equips, els recursos i la selecció de proveïdors necessaris, per tal de que allò que cal fer es faci.

TSC_3Actuar_groc


Dirigim l’execució del pla d’acció 
amb el nostre client, transferint “knowhow” i habilitats a l’equip amb el que treballem.

Fem que les coses passin

 • BORSAN
 • UNOON
 • SECOMSA
 • Weight Watchers
 • MARRO CAFÉ
 • MANFATTA
 • EURECAMEDIA
 • EMT
 • EAE
 • E-LOGOS
 • DUPLICAT
 • CONSELL COMARCAL DEL BAIX CAMP
 • TINKLE
 • Generalitat de Catalunya. Dept. Educació
 • IT WORLD
 • KINEMOCIONS
 • KATLU GROUP
 • APARCAM, S.L.M.
 • APRODISCA
 • FRUITES MAS
 • SOYMIMARCA S.L.
 • Blokart Spain S.L.