blokart

Tipus d'empresa i encàrrec

Entitat local integrada per divuit municipis de l'Àrea Metropolitana de Barcelona creada per prestar de forma conjunta els serveis de transport públic de viatgers en el seu àmbit territorial. Fou creada a partir de la Llei //1987 del Parlament de Catalunya juntament amb la Mancomunitat de Municipis de l'Àrea Metropolitana de Barcelona (MMAMB) i l'Entitat del Medi Ambient (EMA-EMSHTR)

Aquestes tres entitats foren dissoltes amb la creació l'any 2011 de l'Àrea Metropolitana de Barcelona. http://www.emt-amb.com/

Encàrrec: 

Anàlisi i diagnòstic sobre la Tarja Rosa Metropolitana i la Tarja Rosa Metropolitana de tarifa reduïda , ambdós títols pertanyen al sistema de tarificació social dels municipis de l’àmbit de l’Entitat Metropolitana del Transport.

Fites aconseguides

Desenvolupament d’una proposta d’actuació integradora des del punt de vista de gestió, procedimentació, i condicions per a ser-ne beneficiaris, tenint presents les implicacions polítiques, econòmiques, tecnològiques i de recursos humans.

Durada: 8 mesos (2007 - 2008)

Modalitat: Per projectes

TSC_1Entendre_groc


Escoltem, observem i establim una conversa per comprendre les necessitats específiques de cada projecte i obtenir un 
diagnòstic global.

TSC_2Proposar_groc


Fixem
conjuntament els objectius i passos a seguir, amb els equips, els recursos i la selecció de proveïdors necessaris, per tal de que allò que cal fer es faci.

TSC_3Actuar_groc


Dirigim l’execució del pla d’acció 
amb el nostre client, transferint “knowhow” i habilitats a l’equip amb el que treballem.

Fem que les coses passin

 • BORSAN
 • UNOON
 • SECOMSA
 • Weight Watchers
 • MARRO CAFÉ
 • MANFATTA
 • EURECAMEDIA
 • EMT
 • EAE
 • E-LOGOS
 • DUPLICAT
 • CONSELL COMARCAL DEL BAIX CAMP
 • TINKLE
 • Generalitat de Catalunya. Dept. Educació
 • IT WORLD
 • KINEMOCIONS
 • KATLU GROUP
 • APARCAM, S.L.M.
 • APRODISCA
 • FRUITES MAS
 • SOYMIMARCA S.L.
 • Blokart Spain S.L.