blokart

Tipus d'empresa i encàrrec

El consell comarcal és un òrgan d'administració i govern de les comarques de Catalunya.  Els consells comarcals a Catalunya són l'òrgan de govern i d'administració de la comarca i van ser creats l'any 1987.

Els consells compten amb el Gerent, una figura integrada en la cúpula del govern. Es tracta d'un professional que té plena dedicació a l'execució de les tasques del govern i l'administració comarcals.

En aquest cas l'encàrrec era redefinir l'existent Departament de Noves Tecnologies.

Fites aconseguides

Conjuntament amb la gerència, vem elaborar la proposta de reestructuració del departament mitjançant la definició de les tasques amb l’aprofitament de recursos humans ja existents.

Durada: 2 mesos (2012)

Modalitat: Per projectes

TSC_1Entendre_groc


Escoltem, observem i establim una conversa per comprendre les necessitats específiques de cada projecte i obtenir un 
diagnòstic global.

TSC_2Proposar_groc


Fixem
conjuntament els objectius i passos a seguir, amb els equips, els recursos i la selecció de proveïdors necessaris, per tal de que allò que cal fer es faci.

TSC_3Actuar_groc


Dirigim l’execució del pla d’acció 
amb el nostre client, transferint “knowhow” i habilitats a l’equip amb el que treballem.

Fem que les coses passin

 • BORSAN
 • UNOON
 • SECOMSA
 • Weight Watchers
 • MARRO CAFÉ
 • MANFATTA
 • EURECAMEDIA
 • EMT
 • EAE
 • E-LOGOS
 • DUPLICAT
 • CONSELL COMARCAL DEL BAIX CAMP
 • TINKLE
 • Generalitat de Catalunya. Dept. Educació
 • IT WORLD
 • KINEMOCIONS
 • KATLU GROUP
 • APARCAM, S.L.M.
 • APRODISCA
 • FRUITES MAS
 • SOYMIMARCA S.L.
 • Blokart Spain S.L.