blokart

Tipus d'empresa i encàrrec

Empresa amb més de 20 anys d’experiència que es dedica a la duplicació d’informació en suport CD, DVD, USB i altres formats. En petites i grans quantitats. Els seus clients principalment son agencies de comunicació, estudis de diseny, departaments de comunicació i altres agents del sector cultural. Encàrrec:  (2007-2008) Dissenyem el pla de comercialització de noves iniciatives i linees de negoci.(2008 – 2009) amb un Interim Part Time. Ens integrem a la empresa com adjunts a direcció per a l’execució del pla dissenyat i alhora donar suport a la direcció de marketing en el rediseny de l’estrategia de l’equip comercial.

Fites aconseguides

En donar per acabada la nostra participació, havíem:
 • Implantació de noves pràctiques comercials.
 • Llançament d’altres formats i suports de duplicació.
 • Ampliació de la cartera de clients.
 • Reorganització del departament comercial.
 • Generació de dinámiques més participatives amb la direcció.
 • Disseny de quadres de comandament i seguiment de resultats.
 

Durada: 24 mesos (2007-2008-2009)

Modalitat: Per projectes - Part Time

TSC_1Entendre_groc


Escoltem, observem i establim una conversa per comprendre les necessitats específiques de cada projecte i obtenir un 
diagnòstic global.

TSC_2Proposar_groc


Fixem
conjuntament els objectius i passos a seguir, amb els equips, els recursos i la selecció de proveïdors necessaris, per tal de que allò que cal fer es faci.

TSC_3Actuar_groc


Dirigim l’execució del pla d’acció 
amb el nostre client, transferint “knowhow” i habilitats a l’equip amb el que treballem.

Fem que les coses passin

 • BORSAN
 • UNOON
 • SECOMSA
 • Weight Watchers
 • MARRO CAFÉ
 • MANFATTA
 • EURECAMEDIA
 • EMT
 • EAE
 • E-LOGOS
 • DUPLICAT
 • CONSELL COMARCAL DEL BAIX CAMP
 • TINKLE
 • Generalitat de Catalunya. Dept. Educació
 • IT WORLD
 • KINEMOCIONS
 • KATLU GROUP
 • APARCAM, S.L.M.
 • APRODISCA
 • FRUITES MAS
 • SOYMIMARCA S.L.
 • Blokart Spain S.L.