RYMSA

Creació del Departament de Noves Tecnologies. Creació i implantació del sistema de Control de Presència. Migració des de els S36 i implantació dels sistemes IBM AS400 i workstation per als equips de disseny. Formació en TIC a tota la plantilla.

BORSAN

Responsables de I+D per a la posada al dia del programari de tassació de bens immobles.

Weight Watchers

Creació del Departament de Marketing Relacional donant suport a la Direcció de Marketing i al Director General. Optimització i redefinició el procés de selecció de les monitores WeightWatchers. Reorientació de la presència a la xarxa de Weight Watchers

APARCAM, S.L.M.

Fer-nos càrrec de la gerència per a la transformació de l’empresa per tal de aconseguir que fos econòmicament sostenible endreçant els serveis

APRODISCA

Reorganització el seu equip per a la millora de la comercialització de les seves mermelades.

FRUITES MAS

Substitució de la gerència i reorientació de l’empresa perque sigui una empresa viable i de futur.